Kar lahko storiš danes,
ne odlašaj na jutri

Skrbimo za
zavarovanja.

0

strank, ki imajo

0

zaposlenih

0

rešenih škodnih primerov

0

plačanih premij

O NAS

Zavedamo se, da se nevarnosti hitro spreminjajo, zato si vaše premoženje in dejavnost najprej podrobno ogledamo ter ocenimo vaša trenutna zavarovalna tveganja. Na podlagi predhodne ocene pripravimo predlog modernega, kvalitetnega in optimalnega zavarovalnega programa.

Nudimo tudi popolno podporo pri uveljavljanju zavarovalnin in odškodnin.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Naročnik naj ob izbiri neodvisnega zavarovalnega posrednika uporabi enaka merila kot pri izbiri svojega odvetnika. Strokovnost in zaupanje naj bosta merilo pri izbiri neodvisnega zavarovalnega posrednika.

Odvisni zavarovalni posrednik dela po naročilu zavarovalnice, v interesu posamezne zavarovalnice.

Neodvisni zavarovalni posrednik:

  • je zavarovancu v strokovno pomoč pri sklepanju zavarovanj (izbira zavarovalnice) in uveljavljanju zavarovalnin in odškodnin.
  • zastopa interese zavarovanca tako da zavarovancu svetuje ustrezen zavarovalni program
  • za zavarovanca pripravi celotno strokovno gradivo za izbor zavarovalnice
    zavarovancu predstavi prednosti in slabosti zavarovalnih pogojev vseh ponudnikov (primerjava zavarovalnih ponudb po kvaliteti in ceni).

Zavarovanec se s pomočjo neodvisnega zavarovalnega posrednika, odloči o izboru zavarovalnice, na podlagi strokovnih in objektivnih argumentov.