Informatika

Kibernetska tveganja (Cyber risk) so v nenehnem razvoju. Preprečiti kibernetske napade bo postalo ključno vprašanje varnosti tako v poslovnem kot zasebnem življenju. Preprečevanje kibernetskih napadov bo nujno a na žalost nikoli 100%. Kibernetskim tveganjem bomo izpostavljeni praktično povsod: doma, v službi, v banki, v zdravstvu in nenazadnje tudi v prometu. Finančne posledice kibernetskih napadov za družbe bodo lahko uničujoče. Vsi podatki (osebni ali poslovni) so občutljive narave in smo jih dolžni skrbno varovati!

Osnovni izdelek program ali drug podatek v informatiki ni materializiran, temveč sta del informacijskega sistema, kibernetskega okolja, ki je neotipljiv. Varnosti ne zagotavljajo resnični trezorji ali resnični zidovi. Ti so osnovani na binarni osnovi in plod človeškega intelekta ter iz njega nastalih informacijskih digitalnih tehnologij.

Zavarovanje kibernetskih tveganj ( Cyber risk insurance ) bo postalo nujno za skoraj vsako gospodarsko družbo.

Dejstva

Svet informatike je ves čas izpostavljen kibernetskemu kriminalu, zaradi česar je varstvo podatkov zelo ogroženo. Grožnja ni lokalna, temveč globalna. Škodo lahko povzročijo vdori in kraje, za katere poskrbijo na povsem drugem koncu sveta.

Kibernetsko tveganje ni problem le za IT ekipo, čeprav imajo v tem ključno vlogo. Funkcija upravljanja s tveganji organizacije zahteva temeljito razumevanje nenehno razvijajočih se tveganj, pa tudi praktičnih orodij in tehnik, ki so na voljo za njihovo reševanje. Zato so ob velikih škodah odgovorni tudi drugi managerji v organizaciji.

Družbi, ki je bila žrtev hekerskega napada, lahko zaradi velikih stroškov ter izgube dobrega imena grozi stečaj. Informacijsko tehnološka družba, ki naj bi preprečevala takšne dogodke, a to ni storila, se običajno znajde v enakem položaju.

Strojna in programska oprema potrebujeta zavarovanje. Vendar je ta riziko mogoče zavarovati tudi z drugimi tehničnimi rešitvami.

Zavarovanje za primere kibernetskih tveganj ni namenjeno samo za informacijske tehnološke družbe, ampak za vse družbe 21. stoletja, ki so lastnik podatkov oziroma obdelujejo podatke tretjih oseb, za plačilni promet uporabljajo elektronska plačila sredstva, imajo dostop do zaupnih podatkov svojih poslovnih partnerjev in strank ali za poslovanje uporabljajo informacijski sistem.

Zavarovanje za primere kibernetskega tveganj (Cyber risk insurance) praviloma lahko nudi kritje lastne škode podjetja (t.i. 1st Party loss) kot je obratovalni zastoj zaradi vdora, stroški odziva na incident, stroški ponovne vzpostavitve sistema, stroški odkupnine zaradi kibernetskega izsiljevanja, stroški nezakonito odvzetih denarnih sredstev in podobno ter zavarovanje škode nastale 3. osebam (t.i. 3rd Party Loss) med katere spadajo stroški, nastali zaradi odškodninskih zahtevkov tretjih oseb in zaposlenih, stroški zaradi kršitve varstva podatkov, drugi stroški zaradi kibernetskega varnostnega incidenta ter pravni stroški.

Ali ste pripravljeni?

 • Ste kdaj simulirali hekerski napad in tako ugotovili, kje so v vašem sistemu občutljiva mesta?
 • Kakšna bi bila škoda hekerskega napada?
 • Ste prepričali svoje poslovne partnerje oziroma kupce o varnosti? Kaj pa sebe?
 • Kako obvladate tveganje človeških virov?
Pokličite nas in preverite naše rešitve!

»Kibernetsko tveganje« ( CYBER RISK ) razumemo kot vsako tveganje finančnih izgub, motenj v poslovanju organizacije (obratovalni zastoj) ali škode ugledu organizacije zaradi neke vrste nedelovanja svojih varnostnih sistemov informacijske tehnologije.

Področja informatike:

Kljub nenehni skrbi za varnost, je področje informatike izjemno ranljivo. Potrebuje dodatno varnost, ki jo lahko ponudimo za:

 • gospodarske družbe in javna podjetja,
 • informacijsko tehnološka podjetja,
 • odvetnike,
 • notarje,
 • računovodje,
 • stečajne upravitelje,
 • zdravstvo, …

Potrebujete kvalitetnega, zanesljivega in neodvisnega zavarovalnega posrednika?

PRIČAKUJTE NAŠ KLIC.

Bi radi govorili z enim izmed naših svetovalcev? Pustite nam vaše podatke in vas bomo kontaktirali v najkrajšem možnem času.

  Radi bi več informacij glede: