Javna uprava

Institucije, ki spadajo pod javno upravo, lahko razpolagajo z visokimi sredstvi, pridobljenimi iz proračuna ali iz evropskih investicijskih skladov. Posamezne inštitucije lahko skrbijo za izjemne količine občutljivih podatkov. Investicije javnega sektorja so lahko tako visoke, da so glavni promotor rasti BDP-ja. Finance, podatki in investicije so področja, kjer so tveganja izredno visoka.

Tveganja od elementarnih nesreč, podnebnih sprememb do kibernetskih napadov grozijo z vedno novimi presenečenji.

Ustrezna in moderna zavarovanja so edina garancija. Za ustrezno zavarovanje so dolžne poskrbeti tudi nepridobitne in javne institucije, ki pokrivajo področja:

 • uprava,
 • sociala,
 • šolstvo in varstvo …

Dejstva

 • Lokalna uprava je glavni investitor v svoji lokalni skupnosti. Tveganje je zato pogosto povezano z gradbeništvom.
 • Javna uprava hrani osebne podatke državljanov, informacije pa so danes vredno blago, zato so informacijske tehnologije vedno podvržene tveganju.
 • 59.člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti pravi, da o zavarovanju stvarnega premoženja odloča predstojnik upravljavca ob upoštevanju vrste pogojev.
 • Javna uprava mora spoštovati ZJN-3.
 • Šolstvo, varstvo in sociala so vedno bolj izpostavljeni tako upravičenim kot tudi neupravičenim odškodninskim zahtevkom.
Poskrbite za ustrezno zavarovanje!


Kontaktirajte nas in zmanjšajte tveganje institucije, prav tako pa tudi posredno in neposredno odgovornost.

V razmislek

 • Ali se lokalna uprava zaveda solidarne odgovornosti (32.člen ZGO)?
 • Koliko je vredno vaše premoženje? Koliko je vredno vaše zavarovanje? Ali ste podzavarovani?
 • Kdo skrbi za reševanje škod?
 • Kdo pripravlja zavarovalno tehnične podlage za JN – izbor zavarovalnice in ali je ta oseba tudi zavarovalni strokovnjak?
 • Ali so večje investicije pravilno zavarovane?
 • Ali so osebni podatki ustrezno zavarovani oziroma ali ste ustrezno zavarovani za primer kibernetskega napada in odtujitve ter posledično zlorabe osebnih podatkov?

Potrebujete kvalitetnega, zanesljivega in neodvisnega zavarovalnega posrednika?

PRIČAKUJTE NAŠ KLIC.

Bi radi govorili z enim izmed naših svetovalcev? Pustite nam vaše podatke in vas bomo kontaktirali v najkrajšem možnem času.

  Radi bi več informacij glede: