Zdravstvo

Zdravstvo je zaradi svoje dejavnosti zelo izpostavljeno odškodninskim zahtevkom. Napake v zdravstvu lahko vodijo v najhujše posledice. Na uspešnost zdravstvenih postopkov lahko vplivajo tako človeški viri, ki so različno usposobljeni ter imajo različno bogate izkušnje in druge nepredvidljive okoliščine. Prav tako na uspešnost zdravstvenih postopkov lahko vpliva razvoj postopkov in doktrin, dostopnost in razpoložljivost aparatur, itd.

Zavarovanje premoženja in odgovornosti mora zagotoviti stabilen finančni položaj vsake družbe. Zdravstvene inštitucije niso izjema. V podjetju SipoS d.o.o. poskrbi za moderne zavarovalne rešitve, ki so zaradi občutljive dejavnosti primerna za:

 • javno zdravstvo,
 • zasebno zdravstveno prakso.

Dejstva

 • Doktrina zdravljenja se ves čas spreminja in napreduje, medicinski aparati se izboljšujejo. Tako pri novih kot pri starih aparatih se lahko pojavljajo napake. Posledica teh sprememb so tudi nova tveganja.
 • Količina obravnavanih pacientov se povečuje, stres osebja pa sorazmerno raste. Po drugi strani je pritisk na kakovost zdravstvenih storitev vedno večji in odškodnine pogosto presegajo slovenske standarde. Zato je potrebno slediti trendom tudi z zavarovanji.
 • Pacient ima pravico vedeti (ZPacP). Zdravnik ima dolžnost pacientu pojasniti (ZZdrS). Neustrezno opravljena pojasnilna dolžnost je izjemno pogost razlog, da pride do odškodninskih zahtevkov. Ko bolnik išče zdravniško oskrbo, praviloma ne razmišlja o odškodnini. To se zgodi, ko se zave, da zdravstvo ni zadovoljilo njegovih želja in pričakovanj.
 • Vsa zdravstvena stroka razpolaga z izredno drago opremo. Stroški popravil so zelo visoki.
 • Zaradi okvare stroja ali požara v ambulanti lahko pride do zastoja obratovanja ambulante, kar lahko povzroči veliko finančno izgubo.
 • Vse zdravstvene inštitucije hranijo osebne podatke pacientov, katere so dolžne skrbno varovati. Kibernetski kriminal ne čaka na priložnosti, temveč jih išče. Za varnost osebnih podatkov je odgovorna zdravstvena inštitucija.
Kontaktirajte nas!

Želite moderno zavarovanje, skladno s trendi in zahtevami okolja v katerem delujete?

Dovolite, da z vami delimo bogate izkušnje in znanja na področju zavarovanja odgovornosti in premoženja bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Že sedaj skrbimo za več bolnišnic in zunajbolnišničnih inštitucij zdravstvene dejavnosti.

Ali ste pripravljeni?

 • Koliko je vredno vaše premoženje? Koliko je vredno vaše zavarovanje?
 • Kakšna je vsebina zavarovalnega jamstva?
 • Ali naj zdravnik pozna pasti zavarovalnih pogojev?
 • Kdo skrbi za reševanje škod?
 • Kako zavarujete človeške vire?
 • Ali ste kdaj simulirali hekerski napad?

Potrebujete kvalitetnega, zanesljivega in neodvisnega zavarovalnega posrednika?

PRIČAKUJTE NAŠ KLIC.

Bi radi govorili z enim izmed naših svetovalcev? Pustite nam vaše podatke in vas bomo kontaktirali v najkrajšem možnem času.

  Radi bi več informacij glede: