Razkritje zavarovalnega posrednika

V skladu s 545. člena Zzavar-1 podjejte Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o. (skrajšano Sipos d.o.o.) in pri njem zaposleni zavarovalni posredniki izjavljajo:

  • Da ne delujejo za nobeno zavarovalnico in ne delujejo kot odvisni zavarovalni posredniki in ne dajejo nasveta za sklenitev pogodbe na podlagi četrtega odstavka 545. člena ZZavar-1.
  • Da imajo sklenjeno pogodbo, na podlagi katere opravljajo posle zavarovalnega posredovanja, s podjetjem Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofja Loka.
  • Niti podjetje Sipos d.o.o. niti zavarovalni posredniki nimajo neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice in
  • da nobena zavarovalnica nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu podjejta Sipos d.o.o..
  • Da poslovno sodelujemo z vsemi zavarovalnicami, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti v RS in so na vpogled na www.a-zn.si.
Kako vam lahko pomagamo?

Kontaktirajte nas preko telefona oziroma kontaktne forme

PRIČAKUJTE NAŠ KLIC.

Bi radi govorili z enim izmed naših svetovalcev? Pustite nam vaše podatke in vas bomo kontaktirali v najkrajšem možnem času.

    Radi bi več informacij glede: