Obvestilo strankam

Obvestilo stranki v skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1)

Na podlagi 551. člena v povezavi s 545., 550., in 553. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/2015, Uradni list RS, št. 9/2019 (v nadaljevanju ZZavar-1)) in z željo po zaščiti vaših interesov kot zavarovalca vas obveščamo:

 • Zavarovalni posrednik Jurij Mravlja imam veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki sem ga pridobil od Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 30220-1876/04-4, z dne 3. 11. 2004 in je na vpogled v registru na www.a-zn.si.
 • Zavarovalna posrednica Marija Hafner imam veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki sem ga pridobila od Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 40110-0089/09-4, z dne 14. 1. 2009 in je na vpogled v registru na www.a-zn.si.
 • Zavarovalna posrednica Polona Hvasti Nograšek imam veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki sem ga pridobila od Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 40110-311/2017-2, z dne 12. 9. 2017 in je na vpogled v registru na www.a-zn.si.
 • Zavarovalni posrednik Miha Javornik imam veljavno dovoljenje za opravljanje zavarovalnega posredovanja, ki sem ga pridobil od Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 40110-0408/2013-4, z dne 12. 3. 2013 in je na vpogled v registru na www.a-zn.si.
 • Zavarovalna posrednica Alenka Trnek imam veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki sem ga pridobila od Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 40110-475/2019-4, z dne 26. 6. 2019 in je na vpogled v registru na www.azn.si.
 • Zavarovalni posrednik Marko Smrtnik imam veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki sem ga pridobila od Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 40110 – 60/2021-3, z dne 21. 4. 2021 je na vpogled v registru na www.azn.si.

V skladu s 545. člena izjavljamo da:

 • imamo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s podjetjem Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofja Loka (Sipos d.o.o.), na podlagi katere opravljamo posle zavarovalnega posredovanja, in ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja s številko 30220-229/06-4, pridobljenega dne 1. 3. 2006 in je na vpogled v registru zavarovalno posredniških družb na www.a-zn.si,
 • ima Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofja Loka sklenjeno pogodbo o zavarovalnem posredovanju sklenjeno s sledečimi zavarovalnicami:
  • Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
  • Arag SE – Zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
  • Croatia zavarovanje d. d. podružnica Ljubljana, Drenikova ulica 36, 1000 Ljubljana
  • Generali zavarovalnica d. d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
  • Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur SA Francija, COFACE zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana
  • Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. , Pristaniška ulica 10, 6000 Koper – Capodistria
  • Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. , Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana
  • Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba d. d. , Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor
  • Zavarovalnica Triglav, d. d. , Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
  • Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, Dunaj, Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani, Cesta Kleče 15, 1000 Ljubljana
 • Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofja Loka poslovno sodeluje z vsemi zavarovalnicami, ki opravljajo zavarovalne posle v Republiki Sloveniji in so na vpogled v registru na www.a-zn.si,
 • niti zavarovalno posredniška družba niti zavarovalni posredniki nimamo neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice,
 • nobena zavarovalnica nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalno posredniške družbe,
 • zaposleni in Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofja Loka nismo zavezani posredovati izključno pri sklepanju zavarovanja z eno zavarovalnico,
 • zaposleni in Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofja Loka nismo upravičeni do posebne provizije (provizije za uspeh) oziroma do višje provizije za posredovanje pri določenih vrstah zavarovanj,
 • zaposleni in Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofja Loka ne zagotavljamo svetovanje glede zavarovalnega produkta, ki se prodaja,
 • zaposleni in Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofja Loka delujemo na podlagi provizije, ki je že zajeta v zavarovani premiji in ne delujemo na podlagi honorarja, ki bi ga plačal zavarovalec, kakršnegakoli drugega plačila, vključno s katero koli ekonomsko koristjo, ki se ponudi ali plača v zvezi z zavarovalno pogodbo ali kombinacijo naštetih vrst plačil (razen, če ni s pisno pogodbo drugače urejeno),
 • zaposleni in Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofja Loka ne veže pogodbena obveznost za distribucijo zavarovalnih produktov izključno z eno zavarovalnico ali več zavarovalnic,
 • zaposleni in Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofja Loka ne svetujemo glede sklenitve zavarovanja na podlagi 4. odstavka 545. člena ZZavar-1.

V zavarovalno posredniški družbi Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o. si prizadevamo za čim večje zadovoljstvo zavarovalcev in vas obveščamo, da imamo v skladu s 579. členom ZZavar-1 urejen interni postopek za reševanje pritožb, ki ga povzemamo v nadaljevanju:

 • stranka lahko pritožbo v zvezi z našim ravnanjem ustno ali pisno naslovi na sedež Sipos d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofja Loka ali po elektronski pošti na sipos@sipos.si.
 • ustne pritožbe bomo skušali rešiti takoj, če pa stranka želi pisni odgovor, se naredi zapisnik ustne pritožbe in se jo obravnava kot pisno pritožbo.
 • pritožbo bomo ustrezno obravnavali in vam pisno odgovorili v najkrajšem možnem času (predvidoma v roku 15 dni, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema pritožbe).
 • o pritožbi se bo odločalo v skladu s internim Pravilnikom o pritožbenem postopku.
 • če se z rešitvijo pritožbe stranka ne strinja, lahko posreduje pritožbo v reševanje na Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana. (www.ecdr.si).

 

Sv. Duh, 1. 10. 2023
SIPOS d.o.o.
Sv. Duh 264,
4220 Škofja Loka